Port Puck

Zlokalizowany jest na zachodnim wybrzeżu Zatoki Puckiej na Pobrzeżu Kaszubskim, w północnej części miasta Pucka. Składa się z dwóch basenów portowych oddzielonych plażą i obiektami Harcerskiego Ośrodka Morskiego. Port w Pucku to port morski posiadający przystań rybacką oraz niezależną marinę jachtową. Pełni funkcje bazy dla floty rybackiej i żeglugi turystycznej. Port ten jest uważany również za ośrodek sportów wodnych, sprzyja szczególnie żeglarstwu.  Ruchem statków kieruje tu Bosmanat Portu Puck podległy pod Kapitanat Portu Władysławowo. Infrastrukturą portową administruje Urząd Morski w Gdyni oraz miasto Puck. Marina jachtowa (żeglarska) w Pucku przyjmuje jednostki o długości kadłuba do 20 m i zanurzeniu nie przekraczającym 2,8 m. Administracją mariny jachtowej zajmuje się Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pucku. Głębokość basenu rybackiego waha się od 2,5 m do 3,5 m a jego kształt jest prostokątny otoczony trzeba nabrzeżami (wschodnie – 67 m, południowe 40 m, zachodnie 74 m).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.